EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Wniosek PDF:

Wniosek AS D P.pdf

Lista załączników:

• orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
• informacja o poniesionych kosztach (z placówki, faktura lub zaświadczenie),
• zaświadczenie o dochodach,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu,
• oświadczenie o nieubieganiu się na ten sam cel w innym powiecie,
• oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego.


Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
• skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
• kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Lista załączników: Lista_zalacznikow.pdf

Wzory załączników:

14_Zalacznik_M_I_oswiadczenie_o_nieubieganiu_ sie_na_ten_sam_cel.pdf

15_Zzalacznik_M_I_oswiadczenie_wklad_wlasny.pdf

16_Zalacznik_M_I_ oświadczenie_ dot._ RODO.pdf

17_Zalacznik_MI_oświadczenie_o_dochodach.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.