EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r”.

W  roku bieżącym będą realizowane następujące obszary Programu:

  1. Obszary Programu, które będą realizowane w 2023 r.:

1)            obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2)            obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3)            obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4)            obszar D – likwidacja barier transportowych;

5)            obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6)            obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)            obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

1) obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne; intensywność pomocy dla M. Jelenia Góra do 35%;
2) obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; intensywność pomocy dla M. Jelenia Góra do 35%;
3) obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; intensywność pomocy dla M. Jelenia Góra do 50%;
4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 330.000,00 zł dla autobusów;
intensywność pomocy dla M. Jelenia Góra przy projektach dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych do 75%, dla warsztatów terapii zajęciowej do 85%;
5) obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu; intensywność pomocy dla M. Jelenia Góra do 20%;
6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi intensywność pomocy dla M. Jelenia Góra do 30%;

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON obszarów: B, C, D, F i G, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji  w Jeleniej Górze przy
al. J. Pawła II 7, pok. 307, 306a, do dnia 17 lutego 2023 r (data wpływu do MOPS w Jeleniej Górze).

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru
A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są przez Oddziały PFRON.

Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS
w Jeleniej Górze, III piętro, pokój 306a, 307, tel. 75 75 588 02.

Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r. oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.