logo bip

EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i troskę o mieszkańców, od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania, wprowadzamy następujące zasady obsługi klienta:

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty w przedmiotowej sprawie jest konieczny. Klient zostanie poinformowany gdzie, kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć, aby przedmiotową sprawę załatwić. Klientom (w uzasadnionych przypadkach) będzie wyznaczana indywidualna godzina przyjęcia, tak by ograniczać kontakty osobiste do niezbędnego minimum.

Wnioski o ustalenie prawa do danego świadczenia będzie można złożyć elektronicznie tj. : za pośrednictwem konta bankowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem portalu Empatia, za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź można złożyć je osobiście do urny umieszczonej w holu przy wejściu do MOPS. Do urny można również składać zaświadczenia, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji świadczeń.

Do urny znajdującej się w holu głównego budynku MOPS obok szklanych drzwi można składać następujące wnioski:

- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500 PLUS

- ZASIŁKI RODZINNE

- ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

- JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

- ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

- ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

- SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Aktualne wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego ( 500 + ), świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na następującej stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Druk danego wniosku będzie można pobrać osobiście w holu głównego budynku MOPS uprzednio prosząc pracownika ochrony o jego udostępnienie.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz ich wypłacanie;
 2. prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 3. ustalanie uprawnień wnioskodawców do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawanie decyzji i wypłacanie świadczeń;
 4. bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji aktualnych uprawnień do pobierania świadczeń w przypadku zmian stanu faktycznego;
 5. współpraca z innymi organami właściwymi, komornikami i innymi instytucjami w zakresie realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 6. prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych z uwzględnieniem wysokości zadłużenia;
 7. informowanie dłużnika alimentacyjnego oraz organu właściwego dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa;
 8. wydawanie po zakończeniu okresu świadczeniowego decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 9. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych poprzez:
  1. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych;
  2. występowanie do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego;
  3. przygotowywanie wystąpień do Prezydenta w sprawach o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu;
  4. przygotowywanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego;
 10. sporządzanie dowodów wypłat przyznanych świadczeń;
 11. sporządzanie analiz, sprawozdań i planów budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
al. Jana Pawła II nr 7
58-506 Jelenia Góra
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.