Rekrutacja do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym adresowanym do osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017r.

Program adresowany jest w szczególności do następujących grup mężczyzn:


- osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,


- osoby stosujące przemoc, które w wyniku osobistych decyzji podjętych w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zgłaszają się same do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, placówki odwykowe, placówki ochrony zdrowia, Zespoły Kuratorskie, organizacje pozarządowe)
- osoby, kierowane do udziału w programach przez Sąd lub zgłaszające się dobrowolnie, a nie mogące w nich uczestniczyć na terenie powiatu  właściwego na miejsce zamieszkania (np. z uwagi na zakończenie programu) mogą być kierowane do podmiotu realizującego program na terenie innego powiatu,

Celem warsztatów będzie:

- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
- kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie
  przemocy,
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
- zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania
  przemocy,
- uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych,

    Warsztaty będą realizowane w okresie od lipca do listopada 2017r. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 25 lipca 2017r. godz. 16:30 (wtorek). Przewidziana liczba godzin na realizację warsztatów wynosi 10 godzin spotkań indywidualnych, oraz 60 godzin zajęć grupowych. Spotkania będą realizowane  raz w tygodniu w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas DL w Jeleniej Górze przy ul. Al Jana Pawła II 7.


    Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie skontaktuj się z nami osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 – 15:30  IV piętro, pokój 408 lub telefonicznie pod nr tel. : 75-64-39-100. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Filipiak, tel. 75-64-39-100 lub 607-550-453.

                REKRUTACJA NA WARSZTATY TRWA DO 24 LIPCA 2017R.

Our website is protected by DMC Firewall!