ANKIETA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE PRZYSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ JELENIA GÓRA DO PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE”

ANKIETA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ZAKRESIE PRZYSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ JELENIA GÓRA

DO PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE”

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem aplikowania o środki dostępne w ramach Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne” - edycja 2021r., zwracamy się z prośbą
o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do dnia 15 czerwca 2021r.

Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych z terenu Miasta Jeleniej Góry i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia ”Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.

         Głównym celem działania Centrum jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.
         Celami szczegółowymi działania Centrum są między innymi umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości
i potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa jakości życia uczestników w ich środowisku lokalnym oraz zapewnienie uczestnikom pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.


Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Dziękuję za wypełnienie ankiety.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPEi5npFX904_BMv8AzoEKiRydRfZDZPFlQtjBpVhTcwfJ_g/viewform