MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- DZIAŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I UZALEŻNIENIOM
Al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra IV piętro
e-mail: dik@mops.jelenia-gora.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny: od 7:30-18:00
75-64-39-100
Telefon interwencyjny 607-550-484: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-21:00 oraz w soboty 09:00-13:00


Paulina Haik- psycholog
Helena Adamczewska- pedagog
Ewa Matwijczyk - psycholog

IV piętro pokój 402
telefon : 75-64-39-100


Do zakresu działania należy:
1. Udzielanie wsparcia psychologicznego, w tym indywidualnych porad psychologicznych;
2. Udzielania poradnictwa prawnego;
3. Udział w interwencjach poza siedzibą MOPS;
4. Konsultacja psychiatryczna na wniosek psychologa.

Przeciwdziałanie Przemocy: 781-500-563 czynny od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30

Agnieszka Filipiak- pedagog IV piętro, pokój 407
Katarzyna Pestka- pedagog IV piętro, pokój 408
Anna Dzioba - pedagog, pokój 408
telefon 75-64-39-100 lub 781-500-563


Do zakresu działania należy:
1. Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2016-2020”;
2. Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy: piątek w godzinach
16:30-18:00 prowadzona przez pedagogów Agnieszkę Filipiak i Annę Szach sala 409;
3. Prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”;
4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych;
5. Realizacja warsztatów edukacyjno - korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

Przeciwdziałanie Uzależnieniom: czynny od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30


Piotr Byszkowski – Starszy Instruktor Terapii Uzależnień
telefon 75-64-39-100 lub 781-500-563, IV piętro, pokój 408


1. Udzielanie informacji o możliwościach leczenia uzależnień i współuzależnień;
2. Motywowanie do podjęcia leczenia i trwania w abstynencji;
3. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu rozwiązywania problemów
uzależnień;
4. Współpraca z istniejącymi na terenie miasta instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz uzależnionych i ich rodzin;
5. Prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych: poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek w godzinach 16:00-20:00 prowadzonych przez psychologa Jolantę Kałudzińską-
Górę, oraz przez Instruktora terapii uzależnień Piotra Byszkowskiego sala 411

Our website is protected by DMC Firewall!