DZIAŁ REHABILITACJI

Do zakresu działania należy:

 1. nadzór finansowy nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej;
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych;
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania likwidacji barier architektonicz­nych i w komunikowaniu się;
 4. kontrolowanie przebiegu realizacji umów dotyczących dofinansowań;
 5. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej:
  1. udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. udzielania dofinansowania do odsetek kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej;
  3. zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
 6. prowadzenie kontroli prawidłowości pod względem merytorycznym i finansowym spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej.
 7. prowadzenie działań związanych z rozdziałem środków z budżetu Miasta Jeleniej Góry przeznaczonych na wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym opłacanie konkursów, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją i ich rozliczanie.

 Wzory obowiązujące w 2020 r. są do pobrania tu->kliknij

Our website is protected by DMC Firewall!