DZIAŁ REHABILITACJI

e-mail: dr@mops.jelenia-gora.pl

Kadra Działu Rehabilitacji: 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Kierownik; Sylwia Myślicka

tel. 75 75-588-02/01 lub

tel. 75 75-239-51

wew. 305

306 a

Inspektor ds. likwidacji barier funkcjonalnych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

Realizacja programu „Aktywny samorząd”;

Krystyna Krepsztul

tel. 75 75-588-02/01 lub

tel. 75 75-239-51

wew. 307

307

Inspektor ds. dofinansowań turnusów rehabilitacyjnych, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;

Realizacja programu „Aktywny samorząd”;

Magdalena Kowanda

tel. 75 75-588-02/01 lub

tel. 75 75-239-51

wew. 309

307

Starszy księgowy;

Realizacja zadania pn. dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych;

Małgorzata Frątczak

tel. 75 75-588-02/01 lub

tel. 75 75-239-51

wew. 306

306 b
Opiekun prawny/kurator Irena Pietrus

tel. 75 75-588-02/01 lub

tel. 75 75-239-51

wew. 302

302
Opiekun prawny/kurator Magdalena Soja

tel. 75 75-588-02/01 lub

tel. 75 75-239-51

wew. 302

302
Opiekun prawny/kurator Agnieszka Kisielewska

tel. 75 75-588-02/01 lub

tel. 75 75-239-51

wew. 302

302

Do zakresu działania Działu Rehabilitacji należy:
1)    rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:
a)    nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej,
b)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
c)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
d)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
e)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
f)    kontrolowanie przebiegu realizacji umów dotyczących dofinansowań,
2)    rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w tym przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej:
a)    przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej,
b)    udzielania dofinasowania do odsetek kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej,
c)    zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
d)    prowadzenie kontroli prawidłowości pod względem merytorycznym
i finansowym spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej,
3)    prowadzenie działań związanych z ogłoszonymi przez PFRON programami celowymi,
4)    zapewnienie osobom ubezwłasnowolnionym całkowicie lub częściowo opieki prawnej lub kurateli,
5)    prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.

 Wzory obowiązujące w 2020 r. są do pobrania tu->kliknij

Our website is protected by DMC Firewall!