Aktywny Samorząd - Moduł II 2020 – elektroniczny nabór wniosków (przywrócenie terminu na złożenie wniosku)

Informujemy, że przyjmujemy wnioski na bieżący semestr o dofinansowanie kosztów kształcenia. 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

KREATOR

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Nieprzekraczalny termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  • od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021 – semestr zimowy).

Formularze załączników
1. AS MII, nabór centralny 2020: edukacja

Dodatkowe informacje i szczegółowe zasady na stronie PFRON –

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

DMC Firewall is a Joomla Security extension!