Nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON, uchwałą nr 66/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 r.

W 2017 roku będą realizowane następujące obszary programu:


obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D - likwidacja barier transportowych,

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON obszarów: B, C, D, F i G, w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III", będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rehabilitacji w Jeleniej Górze przy al. J. Pawła II 7, do dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu do Urzędu).

Informacje na temat programu można uzyskać w Dziale Rehabilitacji MOPS w Jeleniej Górze, pokój 307, 306a, tel. (75) 75 588 02.


Szczegółowe informacje na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r. oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!