Świadczenia Rodzinne

Wnioski o zasiłek rodzinny na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2017r. do 30 października 2018r. można składać od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.


•    Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o zasiłek rodzinny na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie zasiłku rodzinnego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada tego roku.
•  W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku.
•  W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc listopad i grudzień nastąpi nie później niż do ostatniego dnia lutego roku następnego.
•   Wnioski składane od 1 stycznia będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:


•    674zł;
•  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764zł.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:


•    95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
•    124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
•    135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd