Dzienny Dom Pomocy Społecznej

w Jeleniej Górze

ul. Kilińskiego 16

kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Mariola Świtała

tel. (75) 752 55 71

e-mail: dzienny@mops.jelenia-gora.pl lub dzdps@mops.jelenia-gora.pl

 

ddps

800stolowkam

Dom działa od września 1983r. Od 1990r. jest działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem o charakterze lokalnym finansowanym z budżetu Gminy. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 16:00. Uczęszcza do niego 60 osób.
Dom zapewnia dzienną opiekę osobom w wieku emerytalnym, a w szczególności samotnym i o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Ma za zadanie integrować i aktywować starsze osoby w środowisku. Organizuje różne formy wypoczynku i rozrywki oraz zapewnia dwa posiłki: śniadanie i obiad.


Ośrodek ma specyficzny charakter. Znajdują się tu sale wypoczynkowe, sala rehabilitacyjna, sala telewizyjna, sale terapii zajęciowej i stołówka. Miłośnicy gier znajdą tu godnych i chętnych do gry przeciwników.

Formy działalności:

800spotkaniem

  • gimnastyka dla Seniora,
  • muzykoterapia,
  • terapia manualna,
  • gry towarzyskie,
  • zabawy okolicznościowe,
  • okolicznościowe występy dzieci i młodzieży,
  • wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych na terenie miasta,
  • projekcje filmów na DVD,
  • zajęcia świetlicowe/prasa, telewizja, wspólne rozmowy,
  • prelekcje edukacyjno-informacyjne.

Procedura przyjęcia do Dz.D.P.S.

Do Dz.D.P.S. w Jeleniej Górze przyjmowane są osoby w wieku emerytalnym, na podstawie podania - wniosku, posiadające stałe zameldowanie w Jeleniej Górze.

Nie wymagane są skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podanie do pobrania: Podanie.pdf

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

Nasi pensjonariusze płacą tylko za posiłki /śniadanie, obiad i podwieczorek/ Stawka dzienna wynosi 9,5 zł. i została wyliczona na podstawie dziennych raportów żywieniowych.

800zabawam

Punkt Wydawania Posiłków

Wyremontowana stołówka obsługuje osoby potrzebujące skierowane przez pracowników MOPS. Dziennie wydawanych jest około 100 posiłków przygotowanych w kuchni Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje.

Na bazie Domu działa Klub Seniora prowadzony przez pensjonariuszy. Spotkania w Klubie odbywają się we wtorki i czwartki od godz. 14:30.

Do pobrania: Regulamin.pdf

Our website is protected by DMC Firewall!