INFORMACJA

dot. funkcjonowania Dziennego Dom „SENIOR+” w Jeleniej Górze ul. Wiejska 29.

            Dzienny Dom „SENIOR+” przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, które;

- zamieszkują na terenie Miasta Jelenia Góra,

- ukończyły 60-ty rok życia,

- są nieaktywni zawodowo,

- wyrażają gotowość do uczestniczenia w zajęciach Domu.

            Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Dziennego Domu „SENIOR+” w Jeleniej Górze winna złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7 lub siedzibie Domu, następujące dokumenty;

- podanie o przyjęcie( z krótkim uzasadnieniem),

- decyzje ZUS o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem renty lub emerytury,

- pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu,

- zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            Po dokonaniu przez pracownika socjalnego MOPS w Jeleniej Górze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie oraz w oparciu
o zgromadzoną dokumentację, decyzję o skierowaniu do Dziennego Domu „SENIOR+” oraz ustalająca odpłatność za pobyt w nim, podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II 7.

            Szczegółowe informacje w sprawie zasad i kwalifikacji do Dziennego Domu „SENIOR+” można uzyskać w siedzibie;

- Dziennego Domu „Senior+” Jelenia Góra ul. Wiejska 29,

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej Jelenia Góra ul. Kilińskiego 16, tel. 75 75 255 71,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze al. Jana Pawła II nr 7, tel. 75 75 239 51.

ZAPRASZAMY !

Senior

Our website is protected by DMC Firewall!