Informacja dla organizacji pozarządowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) nie biorące udziału w konkursie, do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w ramach przedmiotowego konkursu. Zgłoszenia na piśmie będą przyjmowane do dnia 13 marca br. w Dziale Rehabilitacji MOPS w Jeleniej Górze.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!