Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji Programu Aktywności Lokalnej

Miasto Jelenia Góra - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej dla 20 osób w jednym ze wskazanych obszarów miasta Jelenia Góra w okresie od lipca 2016r. do czerrwca 2018r.

 

Treść ogłoszenia

Decyzja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego „Pomoc w potrzebie - Wigilia 2015”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do 1 grudnia 2015 r. drogą mailową na adres dag@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Administracyjno-Gospodarczym al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 109.

treść oferty realizacji zadania publicznego

DMC Firewall is a Joomla Security extension!