MOPS Jelenia Góra ogłasza przetarg nieograniczony: „USŁUGA CATERINGOWA: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W JELENIEJ GÓRZE I DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE W 2021 R.”

Miasto Jelenia Góra – Miejski Ośrodel Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na usługę pn.

USŁUGA CATERINGOWA: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W JELENIEJ GÓRZE I DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE
W 2021 R.”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 16 lutego 2021 do godz 9:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert następ w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 9:30.

SWZ.pdf

zal_1_formularz_ofertowy.doc

zal_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_i_niepodleganiu_wykluczeniu.doc

zal_3_zobowiazanie_innego_podmiotu_do_udostepnieniea_niezbednych_zasobow_Wykonawcy.doc

zal_4_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

zal_5_wykaz_uslug.doc

zal_6_wzor_umowy.doc

zal_7_OPZ.pdf

zal_8_oswiadczenie_o_wypelnianiu_obowiazkow_informacyjnych_RODO.doc

 

Informacja o kwocie przeznaczeonej na sfinansowanie zamówienia pn. "USŁUGA CATERINGOWA: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W JELENIEJ GÓRZE I DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE
W 2021 R.”
- informacja_o_kwocie.pdf

Informacja o ofertach złożonych do postępowania o zamówienie pn. "USŁUGA CATERINGOWA: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W JELENIEJ GÓRZE I DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE
W 2021 R.”
informacja_o_ofertach.pdf

Informacja o wyborze do postępowania o zamówienie pn. "USŁUGA CATERINGOWA: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W JELENIEJ GÓRZE I DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE
W 2021 R.”
- informacja_o_wyborze.pdf

Our website is protected by DMC Firewall!