Aktywny samorząd

nformujemy, że w związku z pilotażowym programem „Aktywny Samorząd” istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w ramach następujących obszarów:

obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego
                    i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt
                  dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

W związku z powyższym zamieszczamy formularze wniosków w celu ubiegania się o pomoc w ramach w/w obszarów.
Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2012 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – Dziale Rehabilitacji, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra, parter pokój  nr 7 i 8 (tel.  75 755 88 02, 75 755 88 01).

Informacje na strone PFRON - kliknij tu

formularze wniosków

Our website is protected by DMC Firewall!