MOPS zaprasza do składania ofert dotyczących utworzenia strony internetowej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w JELENIEJ GÓRZE
58-506 JELENIA GÓRA al. Jana Pawła II 7 tel. 75-752-39-51
zaprasza do składania ofert dotyczących utworzenia strony internetowej w ramach umowy cywilnoprawnej projektu „Postaw na Siebie II” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


1. Budowa strony internetowej polegać ma na:
- wykonaniu projektu graficznego szkieletu strony w pliku .jpg i zaakceptowaniu przez zamawiającego,
- wdrożeniu projektu na platformie Joomla 3.6.5 lub nowszej w domenie i na serwerze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- rękojmi wykonanego produktu przez okres 12 miesięcy.


2. Funkcjonalność strony ma się sprowadzać minimum do:
- poprawnego wyświetlania w najpopularniejszych przeglądarkach www (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, przeglądarki mobilne Android, iOS, Chrome Mobile),
- zaimplementowaniu treści i grafik przekazanych przez zamawiającego,
- publikowanie aktualności w trybie blog,
- prowadzenia galerii zdjęć,
- możliwość linkowania stron w miniaturze – youtube, facebook, twitter, instagram itp.,
- obsługa pop’upów,
- informacja o plikach cookies,
- możliwość pobierania niewielkich plików tekstowych (.doc, .pdf, .jpg) przez podmioty zewnętrzne,
-umieszczenia logotypów przekazanych przez zamawiającego.


3 . Wykonawca zrzecze się praw autorskich na rzecz MOPS w Jeleniej Górze.


4. Wykonanie i termin realizacji zamówienia - do dnia 30 listopada 2017 r.


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- oferta cenowa (Wyjaśnienie: Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania brutto; musi być podana w złotych cyfrowo i słownie. W przypadku, gdy Oferent wnosi o objęcie ubezpieczeniem oraz o odprowadzenie składek na fundusz pracy przez Zamawiającego, Oferent jest zobowiązany podać cenę brutto za jedną roboczogodzinę uwzględniającą również koszty Zamawiającego),


- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.


Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 (III piętro) z dopiskiem: „Utworzenie strony internetowej”  w terminie do dnia 30.10.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do MOPS
w Jeleniej Górze).


MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 75 23 951 wew. 203.


Ogłoszenie jest opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze www.mops.bip.jeleniagora.pl i na stronie internetowej MOPS Jelenia Góra www.mops.jelenia-gora.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jelenia Góra al. Jana Pawła II 7.


Wojciech Łabun
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd