EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
  al. Jana Pawła II 7
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e, c oraz art. 9 ust. 1 lit. c, g Rozporządzenia UE 2016/679 oraz w oparciu następujące ustawy:
  1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  3. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  4. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  5. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  6. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  7. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  8. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  9. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  10. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
  11. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  12. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  13. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  14. uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  15. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem”
  16. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 4. Przekazane dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w statucie jednostki wyłącznie podmiotom uprawnionym.
 5. Dane będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów obowiązującego prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Panu/Panii prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie w tut. Urzędzie przekazanych danych odbywa się w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Administrator informuje także, że podejmowane decyzje nie odbywają się w sposób zautomatyzowany tj. nie podlegają profilowaniu.
 10. Podanie przez Pana\Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podejmowania decyzji ws. przyznawania świadczeń i udzielania pomocy określonej w statucie MOPS.
INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies