Przetarg na wykonanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na Wykonanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Ogłoszenie

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Oświadczenie - 1

Oświadczenie - 2

Umowa

Zapytanie nr 1:

Jaki jest zakres przedmiotu zamówienia, w jaki sposób pochówek będzie realizowany oraz jakie czynności składają się na świadczoną usługę?

Odpowiedź nr 1:

Zakres czynności składających się na świadczoną usługę nie określa jednoznacznie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może przewidzieć sytuacji, w której o rodzaju i szczegółach pochówku może między innymi decydować osoba krewna zmarłego. Pochówek zlecamy tradycyjnie. Natomiast w zależności od woli rodziny lub woli zmarłego oraz stanu zwłok może zostać zlecana kremacja. Niemożliwe jest żądanie od Wykonawcy podania dwóch wariantów cenowych w zależności od sposobu przeprowadzonego pogrzebu, ponieważ Zamawiający nie zna liczby ewentualnych pochówków tradycyjnych czy też liczby kremacji do wykonania w okresie trwania umowy.

Zapytanie nr 2:

W SIWZ Rozdział III „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający określił przewidywaną ilość pochówków w okresie trwania umowy na 50 szt., w projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) ilość ta została określona na 60. Jaka jest faktyczna ilość przewidzianych pochówków?

Odpowiedź nr 2:

W projekcie umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) w § 3 ust. 1 winno być: „przy przewidywanych 50 (pięćdziesięciu) zleceniach...”

Zapytanie nr 3:

Jaka jest podstawa i jakie czynniki będą podstawą obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nie wykonania poszczególnych czynności w wchodzących w skład oferowanej usługi?

Odpowiedź nr 3:

Ponieważ Zamawiający nie może przewidzieć, jakie czynności będą niezbędne do wykonania pochówku, w związku z tym Wykonawca powinien tak skalkulować koszt jednostkowy, aby zapłata za faktycznie przeprowadzony pochówek nie przekraczała ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie. Reasumując Zamawiający w każdym przypadku zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową zawartą w ofercie zarówno, przy wykonaniu pochówku tradycyjnego oraz kremacji.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!