Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „Prowadzenie czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Wzór umowy

Deklaracja wekslowa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Prezydent miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 – 2016 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Wzór umowy

Deklaracja wekslowa

Decyzja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zastosowaniu uproszczonej procedury realizacji zadania publicznego "Wieczerza Wigilijna 2014"

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zdecydował o zastosowaniu procedury uproszczonej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Uwagi dotyczące załączonej oferty można zgłaszać w terminie do 31 października 2014 r. drogą mailową na adres dag@mops.jelenia-gora.pl lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dziale Administracyjno-Gospodarczym al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze, pok. 109.

treść oferty realizacji zadania publicznego

DMC Firewall is a Joomla Security extension!