EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Żyłkiewicz – kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem - IV piętro, pokój 415

telefon: 75 75 239 51 wew. 415 lub 75 75 246 57 wew. 415

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Szymczak – pracownik socjalny – IV piętro, pokój 413

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Emilia Borycka - pracownik socjalny – IV piętro, pokój 413

Telefon: 75 75 239 51 wew. 413 lub 75 75 246 57 wew. 413

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zakresu spraw załatwianych przez pracowników socjalnych należy m.in :

 

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach przyznania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • wspomaganie rodzin zastępczych w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • przygotowywanie projektu decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym,
 • inicjowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • wsparcie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Barbara Stasińska – inspektor – IV piętro, pokój 416

telefon: 75 62 991 24    

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

Do zakresu spraw załatwianych przez inspektora należy m.in:

 • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz kompletowanie niezbędnej dokumentacji,
 • przygotowanie porozumień w sprawie przyjęcia dziecka do placówki bądź rodziny zastępczej oraz wysokości wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka zawieranych z innymi Powiatami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia, bądź zwolnienia z ponoszenia przez rodziców biologicznych opłaty za pobyt ich dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, przygotowanie decyzji administracyjnych w ww. sprawach

IV piętro, pokój 419

Agnieszka Mazur - Wawryk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

telefon: 75 75 239 51 wew. 419 lub 75 75 246 57 wew. 429

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Monika Pawlik - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

telefon: 75 75 239 51 wew. 419 lub 75 75 246 57 wew. 429

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Małgorzata Sieja – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

telefon: 75 75 239 51 wew. 419 lub 75 75 246 57 wew. 429

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Wacławczyk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

telefon: 75 75 239 51 wew. 419 lub 75 75 246 57 wew. 429

adres mailowy: k.wacłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku,
 • pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 • pomoc rodzinom zastępczym w uzyskaniu dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
  w tym psychologicznej reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej w oparciu o indywidualne programy usamodzielnienia,
 • merytoryczne wspieranie rodzin zastępczych oraz pomoc w przezwyciężeniu problemów wychowawczych,
 • nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi oraz monitorowanie procesu adaptacji dziecka w rodzinie zastępczej, jego rozwoju psychofizycznego, zaburzeń rozwojowych lub postępów w rozwoju dziecka,
 • współpraca z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny w zakresie umożliwienia dzieciom przebywających w rodzinie zastępczej powrotu do rodziny biologicznej,
 • inicjowanie nowych form wsparcia uwzględniających zasoby środowiska lokalnego dla rodzin
  i dzieci w rodzinach zastępczych,
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie zastępczej i jej członkach

DYŻURY KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Lp.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

Nr. pokoju

1.

Agnieszka Mazur-Wawryk

poniedziałek

8-12

419

2.

Monika Cabaj

środa

8-12

419

3.

Małgorzata Sieja

wtorek

8-12

419

4.

Katarzyna Wacławczyk

czwartek

8-12

419

IV piętro pokój 414

telefon: 75 75 239 51 lub 75 75 246 57 wew. 414

 

Joanna Czaja – asystent rodziny

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Renata Maraszek – asystent rodziny

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Kołataj – asystent rodziny

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV piętro pokój 418

telefon: 75 75 239 51 lub 75 75 246 57 wew. 418

Alicja Mroczkowska – asystent rodziny  

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Małgorzata Belniak – asystent rodziny

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Klóska – asystent rodziny

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres zadań asystenta rodziny:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
  w szczególności poprzez działania o charakterze edukacyjnym w zakresie organizowania wolnego czasu dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka,
 • sporządzenie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

DYŻURY ASYSTENTÓW RODZINY

Lp.

Asystent rodziny

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

Nr. pokoju

1.

Renata Maraszek

poniedziałek

8-12

414

2.

Joanna Czaja/Aleksandra Kołataj

wtorek

8-12

414

3.

Alicja Mroczkowska

środa

8-12

418

5.

Małgorzata Belniak

piątek

8-12

418

6.

Katarzyna Klóska

czwartek

8-12

418

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies