EPUAP logo

Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych

EPUAP logo

logo bip

Informujemy, iż trawa nabór na wnioski dot. programu celowego uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, a mianowicie: Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Celem obu programów jest wzrost  niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

Powiat Krakowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta i wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze  do jego realizacji.

Nabór wniosków został uruchomiony nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta.

Program będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Dofinansowanie wynosi: od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztu najmu; od 13 do 24 miesiąca  – 70% kosztu najmu; od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztu najmu.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1). posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2). posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3). posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4). złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5). złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

1). lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

a) miasto wojewódzkie,

b) gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

c) pozostałe gminy w danym województwie;

2). aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

3). sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/   

„SAMODZIELNOSC-AKTYWNOSC-MOBILNOSC-Mieszkanie-dla-absolwenta.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Polityka cookies